Aby obliczyć ile przekątnych posiada wielokąt, należy pomnożyć liczbę jego boków przez liczbę o 3 mniejszą i otrzymany wynik podzielić przez 2.
a) zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego, ile przekątnych ma wielokąt o n bokach
b) oblicz ile przekątnych ma trzydziestokąt.

2

Odpowiedzi

2010-01-27T16:47:16+01:00
A) (n*(n-3)):2
b) (30*(30-3)):2 = 405
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-27T16:50:39+01:00
Aby obliczyć ile przekątnych posiada wielokąt, należy pomnożyć liczbę jego boków przez liczbę o 3 mniejszą i otrzymany wynik podzielić przez 2.
a) zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego, ile przekątnych ma wielokąt o n bokach
b) oblicz ile przekątnych ma trzydziestokąt.
Więc tak:
a)[n*(n-3)]/2
b)[30*(30-3)]/2
[30*27]/2
405 przekatnych