Z wysokości h=10 m nad ziemia zostało pionowo wyrzucone ciało do góry z prędkością 20 m/s. Oblicz:
a) prędkośc ciała na wysokosci 20 m nad ziemia
b) Maksymalna wysokość na jaką wzniesie się ciało względem ziemi
c) prędkość z jaką ciało upadnie na ziemię

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-27T16:59:31+01:00
H=10 m
v = 20 m/s.
a) v= 0


b) Ep = Ek
mgh = ½mv² / *2
2mgh = mv² / :m
2gh = v² /:2g
h = v²/2g
h = (10m/s)²/2 * 10m/s²
h = 100m²/s² /20m/s²
h = 5m

10m + 5m = 15m => względem ziemi

c) b) Ep = Ek
mgh = ½mv² / *2
2mgh = mv² / :m
2gh = v²
v² = 2gh
v² = 2 * 10m/s² * 15m
v² = 20m/s² * 15m
v² = 300m²/s² / √
v = √300m/s
v = 17,32m/s