Zad 1.Pomyśl pewną liczbę. Dodaj do niej taką samą liczbę i liczbę 12. Wynik podziel przez 2. Oznaczając nieznaną liczbą literą m, napisz wyrażenie zgodnie z powyższzą instrukcją
zad 2.Wartość wyrażenia 15 m + n dla m = 3,n=6 1/2 to jest :

2

Odpowiedzi

2010-01-27T16:49:10+01:00
Zad 1 (m+m+12):2
zad2 15x 3 + 6,5 = 45+6,5=51,5
10 4 10
2010-01-27T16:50:33+01:00
M-------->pomyślana liczba
m+m+12/2 (/ ->kreska ułąmkowa)
lub zapis
(m+m+12):2

zad.2
Wartość wyrażenia
15 m + n =15*3 + 6 i1/2= 45 +6 i1/2= 51 i 1/2
10 4 10