Odpowiedzi

2010-01-27T17:07:58+01:00
Artykuł wymaga poszerzenia.
Do artykułu należy dodać: Jakie korzyści wynikają obecnie z praw miejskich?.

Prawa miejskie - zbiór praw dotyczący mieszkańców miasta, szczególnie istotny w średniowieczu, gdyż wyjmował mieszczan spod jurysdykcji prawa ziemskiego (tzw. prawo dworskie).

Prawa miejskie raz udzielone zazwyczaj nie są cofane, choć zdarzają się przypadki ich odebrania. Najczęstszą przyczyną degradacji miasta bywa znaczne zmniejszenie się liczby mieszkańców.
w 1295 !!