Zad1.
Napisz co jest symbolem pierwszego przymierza Boga z ludzmi za pośrednictwem Noego?
Zad2.
Kto może naprawić zło Adama i Ewy?
Zad3.
Do czego prowadzi brak samokontroli?
Zad4.
Na czym polega wartość sakramentu pokuty i nawrócenia?
Zad5.
Jakie jest podobieństwo między tekstem o potopie a opisem pierwszego stworzenia z Księgi Rodziaju?

1

Odpowiedzi

2009-10-04T13:23:10+02:00
2.Tylko On, jeśli żałujemy za swój grzech i chcemy się zmienić, może nam pomóc. ... był grzech Adama i Ewy, dokonał w misterium paschalnym Jezus Chrystus. ... Oczywiście ta próba naprawienia zła wobec Boga jest możliwa tylko dzięki łasce ...
3. Brak samokontroli może prowadzić do popełnienia grzechu pychy...Ale również brak samokontroli prowadzi do cierpienia, często wspomaganego przez wpływy negatywności.
4."Sakrament nawrócenia"
Zawsze gdy przystępujesz ze szczerą skruchą do sakramentu pokuty - który można
nazwać sakramentem nawrócenia - twoja wiara ma wielką szansę wzrostu.
Sakrament pokuty często nie spełnia właściwej roli w naszym życiu z powodu
rutyny, spowszednienia, braku przygotowania i dyspozycji. Za mało pamiętasz,
że szczególnym kanałem łaski dla ciebie i szczególnym czasem twojego spotkania
z Chrystusem jest nie tylko Eucharystia, ale również sakrament pokuty.O nawróceniu decyduje skrucha. W sakramencie pokuty spotykamy Chrystusa, który
chce nam przebaczyć i leczyć rany naszego grzechu, ale jeżeli nie pokazujesz
Jezusowi swoich ran, to On nie może ich uleczyć.
1 5 1