Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-27T17:03:33+01:00
Skutki starzenia się społeczeństwa:
- problem z emeryturami - coraz więcej do wypłacania, coraz mniej wpłacających
- zmiejsza się urbanizacja i populacja, starsi ludzie umierają a młodych jest coraz mniej
- zmniejsza się bezrobocie; więcej ludzi przechodzi na emeryturę niż jest chętnych do podjęcia pracy
Ujemny przyrost naturalny.
Umieralność zostaje ograniczona przez pomoc krajów wysoko rozwiniętych (przyczyny eksplozji demagraficznej)różnica pomiędzy liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów. Wartość dodatnia oznacza liczbę urodzeń przewyższającą liczbę zgonów, ujemna - odwrotnie. - niekorzystna zmiana proporcji między osobami w wieku produkcyjnym a nieprodukcyjnym (coraz większe obciążenie osób pracujących)
- w dalszej perspektywie spadek liczby osób w wieku produkcyjnym może grozić kryzysem gospodarki (zahamowanie tempa rozwoju)
- pośrednią konsekwencją tego będzie konieczność sprowadzania "siły roboczej" z zagranicy a to z kolei grozi zmianami w strukturze narodowościowej
- lub wydłużanie wieku przejścia na emeryturę (przyjdzie nam pracować do 75 roku życia
9 1 9