Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-04T16:36:38+02:00
SYTUACJA MIĘDZYNARODOWA W EUROPIE ZACHODNIEJ NA PRZEŁOMIE XV I XVI W.

Jednym z doniosłych wydarzeń historycznych XVI w. stała się wielka wojna o hegemonię w Europie Zachodniej. Toczyła się ona bez przerwy od schyłku XV w. aż do początku drugiej połowy następnego stulecia. Nazywamy ją rywalizacją habsbursko – francuską.
Główną rolę w zmaganiach zbrojnych odegrały takie kraje, jak Francja, Hiszpania, państwa włoskie oraz Rzesza Niemiecka. Dość poważny udział w tych wydarzeniach miała również Anglia i Turcja. Turcja, mimo swej zaborczej i ekspansywnej polityki, nie miała realnych szans na to, by stać się pierwszym mocarstwem w Europie, natomiast Anglia wybije się pod koniec XVI w.

7 3 7