Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-27T17:46:29+01:00
Bogurodzica jest napisana językiem bardzo emocjonalnym. Skupia się ona wokół Matki Bożej, co podkreśla wagę rozpoczynającego się w średniowieczu kultu maryjnego. Całość utworu ma charakter wzniosły, co podkreśla hymniczny charakter całości oraz znaczenie tekstu- które dotyczy osób najważniejszych: Boga, Jego Syna, Maryi... Podkreśla to również ukazanie Maryi jako Matki Boga, a zarazem Maryi- Dziewicy. Stosunek Maryi do Boga również jest ściśle określony, przez relację do Boga: „ Bogiem sławienia Maryja”. W Bogurodzicy nie oglądamy samej postaci Matki Boskiej, lecz jej świetność, troskliwość i inne cechy ją charakteryzujące. Postać ta pozbawiona jest „ludzkości”, jest ona ukazana w dystansie do człowieka. Wynika to z charakteru tego utworu, którego tematyka jest jakże ważna dla człowieka- wiąże się przecież z osobą do której ludzie kierują modlitwy, do Matki wszystkich ludzi. Chrześcijanie oddawali jej pokłon, wierząc że jest ona matką Jezusa Chrystusa. Swoje oddanie i wiarę wyrażali w różny sposób, co w dużej mierze jest tematem wiodącym Bogurodzicy. Utwór ten jest przedstawiony w formie modlitwy, w którym podmiot liryczny prosi o pomyślne życie i o łaskę. Względy Maryi u swego Syna podkreślają wyniosły charakter modlitwy. Fragment z Bogurodzicy „Twego syna, Gospodzina matko zwolena Maryja! Zyszczy nam, spuści nam" ukazuje Matkę Boską w jak najlepszym świetle. Podkreślona zostaje jej troska o Syna i o wszystkich ludzi. Chrześcijanie wierzyli, że królowa nieba i ziemi wysłucha ich prośby. Jest to podkreślone w kolejnym fragmencie tekstu: "Słysz modlitwę, jąż nosimy, I dać raczy...". Ponieważ byli to ludzie wierzący, bardzo dużą wagę przywiązywali do modlitwy i wierzyli, że ich prośby o przebywanie w raju po śmierci i o pomyślność zostaną wysłuchane. W Bogurodzicy Matka Boska ukazana jest jako osoba, u której szuka się pomocy, pociechy i zrozumienia. Nieco inaczej jest w „Lamencie świętokrzyskim”.
3 3 3