Grażyna i Adam wyruszyli o tej samej godzinie, z tego samego miejsca: Grażyna na wschód ze średnią prędkością 4,5 km/h, a Adam na zachód ze średnią prędkością 4,2 km/h. Napisz wzór, opisujący zależność odległości między nimi (s) w kilometrach od czasu (t) w godzinach .

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-28T09:09:44+01:00
Dane:
v₁ - prędkość Grażyny
v₂ - prędkość Adama
t - czas po jakim liczymy odległość
Wzór:
s = v * t
s = v₁*t + v₂*t
s = 4,5km/h * t + 4,2km/h * t
t wyciągamy przed nawias:
s = t*(4,5km/h + 4,2km/h)
s = t * 8,7km/h