Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-28T09:01:02+01:00
1. Rośliny rozmnażają się w dwojaki sposób: płciowo, czyli generatywnie, w drodze zapłodnienia gamety żeńskiej przez gametę męską, i bezpłciowo – przez podział komórek, wytwarzanie zarodników oraz przez oddzielone części ciała rośliny macierzystej.


*Rozmnażanie bezpłciowe
Rozmnażanie przez podział komórki. U roślin jednokom.: bakterii, sinic, wiciowców oraz innych jednokomórkowych glonów i grzybów. Ta forma rozmnażania bezpłciowego polega na podziale organizmu macierzystego na dwie jednakowe części, które odłączają się od siebie i prowadzą dalej samodzielne życie.
Najpierw dzieli się jądro komórkowe na dwa jądra potomne, następnie dzięki wykształceniu się wewnątrz komórki podwójnej ściany dzieli się cytoplazma. W miejscu podwójnej ściany następuje rozdzielenie się nowo powstałych komórek.

*Rozmnażanie płciowe (generatywne), polega na wytwarzaniu przez organizmy macierzyste komórek rozrodczych, zwanych gametami. Są komórkami haploidalnymi, gdyż ich komórki macierzyste przeszły podział mejotyczny. Po połączeniu się dwóch gamet w procesie zapłodnienia w zygotę, rozwija się roślina potomna. Wyjątek stanowi tzw. rozmnażanie apomiktyczne, polegające na tym, że z niezapłodnionej komórki jajowej lub z innej komórki gametofitu powstaje zarodek, z którego rozwija się nowy organizm. Rozmnażanie płciowe nie występuje u bakterii i sinic, a pojawia się u wiciowców, sprzężnic, zielenic, brunatnic oraz grzybów ulegając daleko idącej ewolucji, która u organowców prowadzi do wytwarzania coraz bardziej zróżnicowanych organów generatywnych

Wszystkie przedstawione wyżej przykłady świadczą o wielkim zróżnicowaniu sposobów rozmnażania w świecie roślin. Ma to ogromne znaczenie w zasiedlaniu nisz ekologicznych. Tak odmienne sposoby rozmnażania i rozwoju umożliwiły różnym rodzajom roślin zasiedlenie różnych nisz ekologicznych.
1 5 1