Produktami reakcji magnezu z kwasem chlorowodorowym są wodór i chlorek magnezu. Oblicz, ile gramów wodoru powstanie w wyniku tej reakcji chemicznej, jeśli masa produktów wynosi 190 gram, Stosunek masy chlorku magnezu do wodoru wynosi 95:2.
Błagam.. WAŻNE!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-28T13:29:05+01:00
Nie wiem czy dobrze wnioskuję, ale według mnie to powinno wyglądać tak:

Mg + 2 HCl ----> MgCl2 + H2

M Mg = 24g\mol
M Cl = 35,5g\mol
M H = 1g\mol

M Mg + 2HCl = 97g\mol
M H2 = 2g\mol

190g Mg + 2 HCl ---------- x g H2
97 g Mg + 2 HCl ---------- 2 g H2
x = około 4 g

Odp: W wyniku tej reakcji powstanie około 4g wodoru. ;)
1 5 1