Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-27T17:35:49+01:00
Ustynian, korzystając z mocnej pozycji państwa, przeprowadził reformy wewnętrzne (reforma finansów, centralizacja aparatu państwowego). Na jego polecenie dokonano opracowania tzw. Kodeksu Justyniana (528-534). Justynian umocnił pozycję kościoła i zlikwidował resztki pogańskich instytucji (zamknięcie Akademii Platońskiej w Atenach - 529), próbował też pogodzić różne odłamy chrześcijaństwa. Zreorganizował i ograniczył działalność stronnictw politycznych, aby w przyszłości nie powtórzyły się zamieszki takie jak w 532. Czasy panowania Justyniana charakteryzowały się rozwojem kultury (piśmiennictwo - dominacja literatury w języku greckim, budownictwo - Hagia Sophia - 532-537). Dwór Justyniana i Teodory został przedstawiony w mozaikach kościoła San Vitale w Rawennie (VI w.). Okres panowania Justyniana został opisany przez niechętnego parze cesarskiej historyka - Prokopiusza z Cezarei.
10 4 10