W klasie drugiej 2/9 ogólnej liczby uczniów otrzymało z pracy klasowej z matematyki oceny bardzo dobre a 75% pozostałej liczby uczniów oceny dobre . Ilu uczniów było w tej klasie jeżeli wiadomo , że ocen dobrych było o 13 więcej niż ocen bardzo dobrych.

1

Odpowiedzi

2010-01-27T18:15:02+01:00
Liczba wszystkich uczniów -y
liczba uczniów, którzy otrzymali 5 - x

2/9y=x

liczba pozostałych uczniów czyli tych którzy nie otrzymali 5
y-x

liczba uczniów którzy otrzymali 4
75% z (y-x) czyli
0,75*(x-y)=0,75y -0,75x

liczba uczniów którzy otrzymali 4 jest o 13 większa od liczby uczniów którzy otrzymali 5 czyli x
0,75y -0,75x= x+13
za x podstawiamy 2/9y
bo x=2/9y

0,75y - 1,75*2/9y = 13
3/4y - 3/4*2/9y =13
3/4y - 14/36y =13
27/36y - 14/36y =13
13/36y =13 /*36
13y= 13*36y
y=36

x= 2/9y
x=2/9*36
x=72/9
x=8

Odpowiedz; Uczniów w klasie było 36.

1 5 1