Zad.2 Ułóż zdania z podanych wyrazów i je przetłumacz na jezyk polski
1 they/the/on/African/friendly/grey/in/zoo/old/hippopotamus/saw
2.on/she/carried/strong/a/leather/;arge/black/bag/her/shoulder
3.sad/wrote/complicated/amazing/stroy/she/on/lohg
4.he/dirty/looked/the/tiny/dark/face/of/the/boy/smiling/at
5/the/wearing/a/white/long/silk/dress/marvellous/bride/was

1

Odpowiedzi

2010-01-27T17:47:24+01:00
1.They saw friendly, old, grey African Hippopotamus in the zoo.
1. Oni zobaczyli przyjaznego, starego, szarego afrykańskiego hipopotama w zoo.
2. She carried a large, black, lether bag on her shoulder.(to strong mi tu nie pasuje)
2. Onia niosła dużą, czarną, skórzaną torbę na swoim ramieniu.
3. She wrote long, complicated, amazing, sad story.
3. Ona napisala długą, zkomplikowaną, zachwycającą, smutną opowieść.
4.He looked at the tiny, dark, dirty face of the smiling boy.
4. On spojrzał na malutką, ciemną, brudną twarz śmiejącego się chłopca.
5.The Bride was wearing a white, silk, marvellous, long dress.
5. Panna młoda nosiła białą, jedwabną,cudowną długą suknię.
1 4 1