Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-27T17:44:32+01:00
Pszenica potrzebuje bardzo żyznych gleb do uprawy P
Ryż jest trzecim zbożem co do wielkości upraw na świecie f
Główni eksporterzy pszenicy to Wybrzeże Kości Słoniowej i Ghana f
Ziemniaki to roślina bulwiasta pochodząca z Peru P
W Polsce uprawa ziemi ma charakter intensywny pracochłonny f
W Polsce procent ziem bardzo dobrych i dobrych (pod względem żyzności) wynosi około 3.5%p
Rolnictwo w Egipcie to 2.6% całej powierzchni kraju i skupia się tylko w delcie Nilu p
Możemy w Europie spotkać uprawę ryżu we Włoszech i Francji P
Na świecie cukier głownie produkuje się z trzciny cukrowej p
Największe zbiory trzciny cuk. zbiera się w Chinach Brazylii i Indiach p
W Kazachstanie rolnictwo ma charakter intensywny F