Liczby spełniające równania

1. Wskaż równania, których rozwiązaniem jest liczba 0.

-2x=0
5y + 5=5
2z - 7=7
7t + 9t=0
0=3+11d

2.Czy podana liczba spełnia równanie?
a) 2x + 1 = 9 - 2x, 2
b) 3(2x - 5) = 1 - 4x, 1ijednadruga
c) 4(y - 6) - 3y = 2(y - 9), -6

1

Odpowiedzi

2010-01-28T12:39:40+01:00
-2x=0/:-2 x=0 5y=5-5 5y=0/:5 y=o 7t+9t=0 16t=0/:16 t=o zad.2 2x2+1=9-2x2 4+1=9-4 5=5 spełnia 3(2x3/2-5)=1-4x3/2 3(6/2-5)=1x12/2 18/2-15=6 9-15=6 -6=6 nie spełnia 4(-6-6)-3(-6)=2(-6-9) -24-24+ 18=-12-18 -48+18=-30 -30=-30 spełnia