Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-27T17:48:58+01:00
A)(x+1)(x-2)+(x+2)(x-1)=
x^-2x+x-2+x^-x+2x-2=
2x^-4x
B)(5k+n)(k-2n)-k(5k+n)=
5k^-10kn+kn-2n^-5k^-kn=
-10kn-2n^
C)(4y+3)(y-2)-2y(4-2y)=
4y^-8y+3y-6-8y+4y^=
8y^-13y-6
D)-(3c-2)(c-1)-c(c-2)=
-(3c^-3c-2c+2)-c^+2c=
-3c^+3c+2c-2-c^+2c=
-4c^+7c-2
2010-01-27T17:54:57+01:00
A(x+1)(x-2)+(x+2)(x-1)=x(kwadrat)-2x+x-2 + x(kwadrat)-x+2x-2=2x(kwadrat) - 2
B)(5k+n)(k-2n)-k(5k+n)=5k(kwadrat)-10kn +kn-2n(kwadrat) - 5k(kwadrat) -kn= =12kn