Odpowiedzi

2009-04-07T16:56:12+02:00
Rok założenia: 24 października 1945 r
Siedziba: Nowy jork, USA
Najważniejsze organy:
- Zgromadzenie Ogólne
- Rada Bezpieczeństwa
- Rada Gospodarcza i Społeczna
- Rada Powiernicza – obecnie praktycznie nie działa
- Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości
- Sekretariat

Główne zadania:
- zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego,
- rozwój współpracy między narodami
- popieranie przestrzegania praw człowieka.
2 5 2
2009-04-07T17:01:02+02:00
Rok założenia: 1945
Siedziba: Nowy Jork
Najważniejsze organy:
- Rada Bezpieczeństwa
- Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości
- Sekratariat
- Rada Powiernicza
- Rada Bezpieczeństwa
- Rada Gospodarcza i SpołecznaGłówne zadania:
Główne zadania:
- Utrzymanie pokoju międzynarodowego
- Rozwijanie przyjaznych stosunków między narodami


1 5 1