Proszę o odpowiedź. Rozwiązania do tego zadania są dla mnie bardzo ważne.

Zadanie.
a) Spośród jedenastu kobiet i dziewięciu mężczyzn losowo wybrano trzyosobową delegację. Oblicz prawdopodobieństwo, że w skład delegacji wejdzie co najmniej jeden mężczyzna.
b) Ze zbioru {1,2,3,4,5,6,7,8,9} losujemy kolejno bez zwracania trzy cyfry i zapisujemy je obok siebie w kolejności losowania, tworząc liczbę trzycyfrową. oblicz prawdopodobieństwo, że otrzymana liczba jest podzielna przez 5
c) Ze zbioru liczb {4,5,6,7,...,20} losujemy dwa razy po jednej liczbie ze zwracaniem. Oblicz prawdopodobieństwo, że wylosujemy dwie liczby parzyste.
d) Asia, Krysia, Ewa i Natalka poszły do kina. Na sali usiadły losowo na wykupionych kolejnych czterech miejscach. Oblicz prawdopodobieństwo, że Ewa i Natalka usiadły w tym kinie koło siebie.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-29T19:02:19+01:00
A)żeby był choć jeden mężczyzna nie może być samych kobiet tylko, prawdopodobieństwo że tak będzie to
p(a)=11/20*10/20*9/20=99/800
wynik odejmujemy do pewności czyli prawdopodobieństa 1
p(a)=1-99/800=701/800
b)żeby liczba była podzielna przez 5 na jej końcu musi być piątka skoro losujemy liczby bez zwracania w pierwszym losowaniu możemy wylosować jedną z 8 liczb bo piątkę potrzebujemy na koniec, w drugim jedną z 7 liczb bo jedną zabraliśmy i w ostatnim jest tylko jedna opcja 5
liczymy to tak
p(a)=8/9*7/9*1/9=56/729
c)liczb parzystych w tym przedziale jest 9 więc za erwszym razem losujemy 9 z 17 a za drugim razem losujemy 8 z 17 bo jednej już nie ma czyli
p(a)=9/17*8/17=72/289
d)tu musisz wypisać te opcje kiedy siedzą tak jak trzeba jest ich 12 na 24
czyli p(a)= 12/24=1/2