Odpowiedzi

  • Evil
  • Początkujący
2009-10-04T14:21:17+02:00
Tam jest iloczyn liczb dodatnich jest dodatni i iloraz tez dodatni
2 5 2
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-04T14:40:07+02:00
(5 pkt)
f(x)=3/(x²-2x+5) D=R

x²-2x+5
Δ=b²-4ac=(-2)²-4*1*5=4-20=-16
Δ=-16<0 czyli Dziedziną jest zbiór liczb rzeczywistych

Wsp. wierzchołka paraboli wskażą nam największą wartość funkcji
Wx,y=(p, q)
p=-b/2a=-(-2)/2*1=1

q=-Δ/4a=-(-16)/4*1=4

czyli dla X=1 wartość f(x) jest największa i wynosi f(1)=3/4

(3 pkt)
9x³+27x²-25x-75=0
9x²(x+3)-25(x+3)=0
(9x²-25)(x+3)=0
(3x-5)(3x+5)(x+3)=0
x=5/3, x=-5/3, x=-3

(4 pkt)

(30+20)/2=25 km/h

(3 pkt)
a) x+3
b) x-5

(4 pkt)
x/(x+1)+x/(x-2)=2/*(x+1)(x-2)
pod warunkiem x≠-1, x≠2
x(x-2)+x(x+1)-2(x+1)(x-2)=0
x²-2x+x²+x-2x²-4x-2x-4=0
-7x-4=0
-7x=4
x=-4/7

(2 pkt)
an=3n-7
a2=3*2-7=-1
a6=3*6-7=11
a8=3*8-7=17
a10=3*10-7=23

średnia arytmetyczna=(-1+11+17+23)/4=12,5

(3 pkt)
an=(n-4)/(n+4)
a(n+1)=(n+1-4)/(n+1+4)=(n-3)/(n+5)

a(n+1)-an=(n-4)/(n+4)-(n-3)/(n+5)=
=8/()()>0
czyli an jest ciągiem rosnącym.
2 4 2