Odpowiedzi

2010-01-30T12:14:20+01:00
Na poziomie sądów rejonowych wydziały rodzinne i nieletnich (sądy rodzinne) funkcjonują już od 30 lat. Natomiast w sądach okręgowych nigdy nie doszło do ustawowego wyodrębnienia sądownictwa rodzinnego. Stowarzyszenie Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce chce wprowadzenie jednolitego sądownictwa rodzinnego we wszystkich instancjach w sądach powszechnych.
Myślę że dobrze :)