Odpowiedzi

2010-01-27T18:00:07+01:00
Mw=2,5kg
Δt=12 stopni
cw=4200J/(kg*stopień)
Q=cw*mw*Δt=4200*2,5*12=126000 [J/(kg*stopień)*kg*stopień=J]=
=126kJ
2010-01-27T18:04:43+01:00
Dane :
m=2,5kg
ΔT=12°C - 0°C = 12°C = 12K
Cw= 4200/J/kg*K
Q= ?

Wzór i przekształcenie :
Cw= ΔQ/m*ΔT | * (m*ΔT)
Cw * ( m*ΔT) = ΔQ

Obliczenia : 4200J/kg*K * ( 2,5kg * 12K) = ΔQ - ( tutaj skóć kg i kelwiny. )

4200J * 30 = ΔQ
126 000J = ΔQ

Odp. Energia wynosi 126 000 J.

1 5 1