Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-27T18:29:23+01:00
1. Dorzecze Wisły: Golęszyce, Wiślanie
Dorzecze Odry: Golęszyce, Wiślanie

2. Mieszko wiedział że przyjęcie religii chrześcijańskiej przybliży Polskę bardziej do innych krajów Europy zachodniej. Było to także zabezpieczeni się przed niemcami, które chciały zawładnąć polską, pod pretekstem nawrócenia polaków na chrześcijaństwo. Mieszko wolał dobrowolnie przyjąć tą religię. Mieszko zdobył także większy autorytet. Umocnił pozycję wewnętrzną i zewnętrzną państwa.

3. Dzięki przyjęciu chrztu Mieszko stawał się równy innym władcom państw chrześcijańskich. Postarał się też o niezależną od innych ośrodków kościelnych własną organizację kościelną. Duchowni chrześcijańscy byli jedynymi wówczas ludźmi w Polsce, którzy umieli czytać i pisać. Pod koniec życia Mieszko oddał swe państwo pod opiekę papieża. Pozwolił Polsce wejść do wspólnoty państw chrześcijańskich i uniknąć podporządkowania powstającemu właśnie w Magdeburgu niemieckiemu arcybiskupstwu dla ziem słowiańskich. Otworzył także dostęp do łacińskiej cywilizacji i kultury, którą duchowni przekazywali wraz z szerzeniem prawd wiary. Od momentu chrztu rozpoczął się proces przyjmowania dziedzictwa kulturowego chrześcijaństwa. Wprowadzenie jednolitej religii umacniało spoistość wewnętrzną państwa i osłabiało dążenia do utrzymania swojej odrębności byłych ziem plemiennych. Ponad to tworzono zręby form kancelaryjnych, umiejętność pisania i zasad dyplomacji.