Odpowiedzi

2010-01-27T18:05:00+01:00
Δt=2 stopnie
Q=8,4kJ=8400J
cw=4200 J/(kg*stopień)
m=?
Q=cw*m*Δt
m=Q/(cw*Δt)=8400/(4200*2)=1 [J/J/(kg*stopień)/stopień=kg]
1 5 1