Odpowiedzi

2010-01-27T18:13:01+01:00
Charakterystyczną cechą współczesnej cywilizacji jest szerokie wykorzy-stywanie pewnej grupy substancji, zwanej umownie tworzywami sztuczny-mi.Większość tworzyw sztucznych to związ-ki chemiczne zwane polimeramia przykład celuloza, związek powszechnie występujący w tkankach roślin, główny składnik drewna.Większość polimerów to związki organiczne, czyli bazujące na węglu i wodorzeNajstarszym tworzywem kazeinowym był galalit. Opa-tentowali go w 1899 roku W. Krische i A. Spit-teler, a pięć lat później rozpoczęła się jego pro-dukcja przemysłowa. Galalit otrzymuje się w wyniku utwardzenia 5-procentowym wod-nym roztworem aldehydu mrówkowego (for-maliną) kazeiny. Produktem reakcji jest twarda, przejrzysta masa, dająca się łatwo barwić, wy-glądem przypominająca masę rogową. Dlatego też nazwano go sztucznym rogiem i stosowano do wyrobu ozdobnej galanterii.
  • Użytkownik Zadane
2010-01-27T18:32:20+01:00
Kiedy podstawowe potrzeby były już zapewnione człowiek mógł zająć się wytwarzaniem dóbr materialnych. Wymyślono pieniądze, alchemicy poszukując metod wytwarzania złota przyczynili się do powstania i rozwoju chemii, a ta do wynalezienia między innymi tworzyw sztucznych.