Elektryczny czajnik ogrzewa 2 l wody w czasie 10 min. od 20°C do temp. wrzenia przy normalnym ciśnieniu. Napięcie =220v. zakładając że cały przepływ energii cieplnej zachodzi pomiędzy grzejnikiem a wodą wyznacz natężenie i moc prądu w grzałce.
Z góry dzięki:).

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-27T18:20:20+01:00
Dane:
m = 2kg
T₁ = 20⁰C
T = 100⁰C
Cw = 4200 [J/kg × ⁰ C]
t = 10 min = 600 s
U = 220 V
Rozw.:
W = Q
W = P × t
Q = m × Cw × ΔT
Q = m × Cw × ( T - T₁)
czyli
P × t = m × Cw × ( T - T₁)
P = m × Cw × ( T - T₁) / t
P = 2 kg × 4200 [J/kg × ⁰ C] × 80⁰ C / 600 s = 1120 W
P = U×I
I = P/U
I = 1120 W / 220V = 5 A