Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-28T12:59:04+01:00
21)
P₁= 100w
P₂=40w
U=230V
P=U²/R
100=230²/R
100R =52900
R₁=529omów
40 =230²/R
40R=52900
R₂=1322.5omów
odp. Mniejszy opór ma żarówka o mocy 100W
22) nie moge rozczytać skanu
23) I= 16A u= 220 V
P= UI
P=16×220=3520W
24) b. prąd jest to uporządkowany ruch elektronów swobodnych płynących w umownym kierunku od + do -.
25) U=220V I=16 A
P=UI = 3520W
Płączna = 1000 + 1600 + 2 × 60 =1820W
3520W-1820W = 1700W
26) B