Też z układem równań Trasę z łap Wielkich do wsi lapino dziś prostatkiem można przepłynąc.z łap wielkich płynie sie pradem łyny ta część wycieczki trwa 2 godziny chwila postoju we wsi łapino i mona w drogę powrotną płynoćjednak z powodu nurt tej łyny powrut tra dłużej o poł godziny 40 mil jest łap do łapina z jka predkością płynie ta łyna

1

Odpowiedzi

2010-01-27T18:36:02+01:00
Vs - prędkość statku
Vn - prędkość nurtu (łuny)

Vs+Vn=20mil/h
Vs-Vn=16mil/h

2Vs=36 /:2
Vs=18mil/h

Vs-Vn=16mil/h
18mil/h - Vn= 16 mil/s /-10mil/s
-Vs=-2mil/h
Vn=2mil/h

Vs+n=40mil : 2h= 20mil
Vs-n= 40mil : 2,5h= 16mil/h

0dp. 2 mile/h.