Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-27T19:05:45+01:00
Taki fragmen znajduje sie w ks Wyjścia rodział 6 wersy od 2-8.
Bóg ingeruje w zycie Izraelitów gdyż słyszał ich skargi i ich modlitwy.
1 3 1
2010-01-27T19:59:23+01:00
Mojżeszu, Mojżeszu! (...) Nie zbliżaj się tu! Zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. (...) Jestem Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba". Mojżesz zasłania twarz. Wie, że widok Wszechmogącego może go zabić. Wówczas Bóg objawia mu jego powołanie: "Teraz oto doszło wołanie Izraelitów do Mnie, bo też naocznie przekonałem się o cierpieniach, jakie im zadają Egipcjanie. Idź przeto teraz, oto posyłam cię do faraona, i wyprowadź mój lud, Izraelitów, z Egiptu".
2 4 2