1.Zlokalizuj na mapie Polski swoją miejscowość i opisz jej położenie względem (mieszkam w Łodzi):
1.Morza Bałtyckiego
2.Tatr
3.Wisły
4.Odry
5.Warszawy
2.Co to jest mapa topograficzna
3.Czym różni mapa topograficzna od mapy pozomicowej

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-27T18:45:56+01:00
1.północ
2.południowy-wschód
3.wschód
4.zachód
5.północny-wschód
2.Mapa topograficzna jest to mapa szczegółowa,ogólnogeograficzna.Mapa ta przedstawia szczegółowy obraz danego terenu:
rzeżbę,jakiś obiekt np.kościół,park itp.
Na podstawie map topograficznych tworzy się mapy tematyczne.Różni się skalą od innych map ogólnograficznych.
3.Mapa topograficzna jest to mapa pokazująca szczegółowy obraz na danym terenie,a mapa poziomicowa jest to mapa pokazująca nam wysokość i nachylenie np.pagórka lub góry.