Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-27T18:52:52+01:00
Zewnętrzne przyczyny upadku cesarstwa zachodniorzymskiego to:
-"Wielka wędrówka ludów" : z stępów Azji Centralnej do Europy zaczęły przybywać koczownicze plemiona Hunów którzy zaatakowali mieszkające na granicy Rzymu plemiona germańskie, ci zaś szukali schronienia w rzymie
-przyjmowanie do armii sprzymierzonych barbarzyńców co wynikneło z wewnętrzego problemu państwa, a mianowicie obywatele niechętnie zaciągali się do armii .
Jak chodzi o zewnętrzne problemy to wszystko bo upadek jest powiązany z wewnętrznymi i zewnętrznymi problemami
18 3 18
2010-01-27T18:55:26+01:00
Długie okresy nieurodzaju, epidemie, wojny, spadek liczby ludności, do kasy państwa wpływały coraz mniejsze podatki, rzymska gospodarka została odcięta od dopływu niewolników, armia nie potrafiła powstrzymac Germanów, podnoszenie podatków, obniżenie jakości monety, ubożenie ludności, miast, upadek wielu warsztatów rzemieślniczych, zakaz zmiany zawodu, podupadał autorytet cesarzy, atak państwa perskiego.
19 3 19