Zapisz słownie następujące wyrażenia :

a) a+b
b) 2x-y
c) 4x
d) x+y / 2
e) (a+b) do potęgi 2
f) a do potęgi 2 + b do potęgi 2
g) (x-y)
h) z do potęgi 3
i) x do potęgi 2 - y do potęgi 2 / x+y

musicie to zrobić tak np. liczbę o 7 większą od x
czyli x+7

na tej zasadzie xd

dam naj plz to mam na jutro :(

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-27T18:25:29+01:00
A) suma liczb a i b
b) liczba o y mniejsza od iloczynu liczb 2 i x
c) iloczyn liczb 4 i x
d) liczba 2 razy mniejsza od sumy liczb x i y
e) potęga sumy liczb a i b
f) suma kwadratu liczby a i kwadratu liczby b
g) różnica liczb x i y
h) sześcian liczby z
i) iloraz różnicy kwadratu liczby x i kwadratu liczby y przez sumę liczb x i y

Pozdrawiam! :)
2010-01-27T18:33:17+01:00
A) a+b - suma liczb a i b
b) 2x-y - liczba o y mniejsza od iloczynu liczb 2 i x
c) 4x - iloczyn liczb 4 i x
d) x+y / 2 - liczba 2 razy mniejsza od sumy liczb x i y
e) (a+b) do potęgi 2 - potega sumy liczb a i b
f) a do potęgi 2 + b do potęgi 2 - suma kwadratu liczby a i kwadratu liczby b
g) (x-y) - róznica liczb x i y
h) z do potęgi 3 - szescian liczby z
i) x do potęgi 2 - y do potęgi 2 / x+y - iloraz róznicy kwadratu liczby x i kwadratu liczby y przez sume liczb x i y