ZAd 1::::Andrzej ma 6400 znaczków.30% wszystkich znaczków to znaczki zagraniczne ,reszta to znaczki polskie.Ile znaczków zagranicznych, a ile polskich ma Andrzej???

ZaD 2::::5% uczniów pewnej klasy otrzymało z pracy klasowej z matematyki ocenę celującą.15% otrzymało ocenę bardzo dobrą,25% ocenę dobrą, 30% ocenę dostateczną, a reszta ocenę mierną. Ile było ocen miernych, jeżeki pracę klasową pisało 40 uczniów???

Zad 3::::Zastęp harcerzy w ciągu 3 dni przebył 24 km. Pierwszego dnia przebył 35% tej drogi, drugiego dnia 45% tej trasy, a trzeciego dnia resztę. Ile km brzebył karzdego dnia ????

Zad 4 ::::::::W klasie V jest 36 uczniów.25% to uczniowie bardzo dobrzy .Ilu uczmiów bardzo dobrych jet w tej klasie???

PLISKA!!!!!!!!TO NA JUZ jAK KTOŚ PARE ZAD Z TYCH WIE TO NIECH NAPISZE TE KTUJE WIE:))))) PLLLLLLLIIIISSSS:)

2

Odpowiedzi

2010-01-27T18:30:40+01:00
6400-100%
x - 30%
(6400×30) :100 =1920 (polskie)
6400-1920=4480(zagraniczne)2010-01-27T18:38:09+01:00
1. 6400 x 30% = 1920 <-- to są znaczki zagraniczne
6400 - 1920 = 4480 <-- znaczki polskie
ODP: Andrzej ma 1920 znaczków zagranicznych i 4480 polskich

2. 5% x 40 = 2 <--- ocena celująca
15% x 40 = 6 <--- ocena bdb
25% x 40 = 10 <--- ocena db
30% x 40 = 12 <--- ocena dst
40 - ( 2 + 6 + 10 + 12) = 40 - 30 = 10 <--- ocena mierna
ODP: ocenę mierną dostało 10 uczniów

3. 35% x 24km = 8,4km <--- I dzień
45% x 24km = 10,8 <--- II dzień
100% - 35% - 45% = 20%
20% x 24km = 4,8 km <--- III dzień
ODP: Zastęp harcerzy przebył I dnia 8.4km, drugiego dnia 10.8km, a trzeciego dnia 4.8km.

4. 25% x 36 = 9
ODP: 9 uczniów w tej klasie jest bardzo dobrych