1. *W temperaturze pokojowej cząsteczki powietrza poruszają się ze średnią prędkością:

a. ok 450m/s
b. ok 100km/h
c. ok 100m/s
d. ok 10m/s

2. Dyfuzja to zjawisko, które zachodzi: (wybierz prawidłowe odpowiedzi)

a. tylko w gazach i cieczach
b. we wszystkich stanach skupienia
c. tylko w gazach
d. także pomiędzy stanami skupienia

3. Możemy stwierdzić, że cząsteczki substancji przyciągają się ponieważ: (wybierz poprawne odpowiedzi)

a. ciała stałe zachowują swój kształt
b. trudno przełamać kawałek kredy
c. gazy są rozprężliwe
d. ciecze tworzą krople

4. Znajdź poprawne odpowiedzi:

a. Zjawisko rozszerzalności termicznej możemy zaobserwować we wszystkich stanach skupienia
b. Nad czajnikiem z gotującą się wodą widać parę wodną
c. W procesie destylacji zachodzą zjawiska: parowania i resublimacji
d. Okulary "zaparowały" ponieważ zaszło zjawisko skraplania
e. Wrzenie to parowanie zachodzące w całej objętości cieczy

5. W tym stanie skupienia zwykle pomiędzy cząsteczkami są najmniejsze odległości

a. gazowy
b. ciekły
c. stały

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-04T14:46:25+02:00