Przekształć podane zdania złożone współrzędnie na zdania złożone podrzędnie. (możesz zmienić kolejność zdań składowych)
1. Albrecht Durer był zafascynowany współczesnością, ale przedstawiał tez tematy biblijne.
2.Albrechta Durera interesowało życie codzienne rzemieślników z okolic Norymbergi, więc postaci biblijne występują w szatach współczesnych artyście.
3. Albrecht Durer ukończył drzeworyt do" Życia Marii" i wyruszył w podróż do północnych Włoch .

HELP
; dd

1

Odpowiedzi

2010-01-27T18:42:19+01:00
1. Albrecht Durer przedstawiał też tematy biblijne, mimo że był zafascynowany współczesnością.
2.Postaci biblijne występują w szatach współczesnych artyście, ponieważ Albrechta Durera interesowało życie codzienne rzemieślników z okolic Norymbergii.
3. Albrecht Durer wyruszył w podróż do północnych Włoch, gdy ukończył drzeworyt do "Życia Marii".
17 4 17