Zad.1
W 1992 roku w Warszawie mieszkało 1644,5 tys. osób, a w Polsce 38 504,7 tys. osób. Ile procent ludności Polski w 1992 stanowili warszawiacy? Wynik podaj w zaokrągleniu do rzędu jedności.
Zad.2
Z 4500kg rudy żelaza otrzymano 630 kg żelaza. oblicz, ile procent żelaza było w tej rudzie.

1

Odpowiedzi

2010-01-27T18:42:29+01:00
1. 1644,5:38504,7*100=4,27%
2. 630:4500*100=14%
1 5 1