Wykonaj wskazane działania:
a)(₋½)²+(₋1½)²+(₋2½)²
b)3×2²+5×(-3)³
c)2⁵-(3²-2²)
d)25-(2×(1-3)³+2³÷(-3)²)
e)((2-3)²+(-1)⁵)²
f)(4-(3²-2³)⁴)³
g)6÷(-3)²+(-2)⁵×(⅓)³
h)4×√⁸¹/₁₆+5×√⁶⁴/₂₅-2×₃√²⁷/₈
i)2×√¹/₂₅+3×√⁴/₉-4×√¹/₄
j)3×₃√⁸/₂₇-2×√¹/₁₆+3×₃√⁶⁴/₂₇

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-10-04T14:40:02+02:00
A) =(1/4)+(-3/2)²+(-5/2)²=(1/4)+(9/4)+(25/4)=(30/4)=7 i (2/4)=7 i (1/2)
b) = 3x4x5x(-27)=12x5x(-27)=60x(-27)=-1620
c) = 32 - (9-4)=32-5=27
d) = 25-(2x(-2)³+8:9)=25-(2x(-8)+8:9)=25-(-16+(8/9))=25-(-15 i (1/9))=25+15 i (1/9)=40 i (1/9)
e) = ((-1)²+(-1))²=(1-1)²=0²=0
f) = (4-(9-8)⁴)³=(4-1⁴)³=3³=27
g) = 6:9+(-32)*(1/27)=(6/9)-(32/27)=(18/27)-(32/27)=-14/27
h) = 4*(9/4)+5*(8/5)-2*(3/2)=9+8-3=14
i) = 2*(1/5)+3*(2/3)-4*(1/2)=(2/5)+2-2=(2/5)
j) 3*(2/3)--2*(1/4)+3*(4/3)=2-(1/2)+4=6-(1/2)=5,5