Uzupełnij:

W chrzcie św. Chrystus
W bierzmowaniu
W Eucharystii
W sakramencie pokuty i pojednania
W namaszczeniu chorych
W sakramencie święceń
W sakramencie małżeństwa

Napisz, jaki są cechy chrześcijańskiego małżeństwa?
Pokarm na drodze do nieba
Rodzaj łaski Bożej.
Wyjaśnij słowa św. Augustyna:
Ten, który cię chciał odkupić bez ciebie,
Nie chce cię bez ciebie zbawić.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-30T15:26:18+01:00
1WŁĄCZA NAS DO WSPÓLNOTY DZIECI BOŻYCH
2.OTRZYMUJEMY DARY DUCHA ŚWIĘTEGO
3CHRYSTUS DAJE NAM SAMEGO SIEBIE POD POSTACIAMI CHLEBA I WINA
4PAN JEZUS MOCĄ DUCHA ŚWIĘTEGO PRZEZ POSŁUGĘ KAPŁANA ODPUSZCZA NAM GRZECHY
5CHRYSTUS UMACNIA NAS W CHOROBIE
6udzielona zostaje duchowa władza i dana łaska do sprawowania w należyty sposób Eucharystii oraz innych posług kościelnych.
7MAŁŻONKOWIE otrzymują od Chrystusa właściwą im łaskę, przeznaczoną dla udoskonalania ich miłości i dla umocnienia ich nierozerwalnej jedności

JEDNOŚĆ
NIEROZERWALNOŚĆ
WIERNOŚĆ
otwarcie na płodność

EUCHARYSTIA
UCZYNKOWA

21 4 21