179/17
Oblicz objętość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego,którego siatkę przedstawiano na rysunku rysunek jest do 17 zadania.
179/18
Powierzchnia boczna walca po rozwinięciu jest prostokątem o krótszym bogu długość 12cm i przekątnych przecinających się pod kątem 60*.Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość walca.
Rozważ dwa przypadki.
179/19
Powierzchnia boczna stożka po rozwinięcie jest wycinkiem koła o promieniu długość 12cm i kącie środkowym alfa .Promień podstawy tego stożka ma długość 5cm.Oblicz miarę kąta alfa i objętość stożka.
179/20
Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej bryły,której siatkę przedstawiona na rysunku na rysowałam rysunki na drugim załączniku i to zadanie jest na jutro.. błagam jak najszybciej...
Daje najj za pierwsze lepsze i wszystkie zadania pliss ;**

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-27T22:04:42+01:00
179/17
V= Pp * H
Pp=6² * 0,5=36 * 0,5= 18

3²+ H² = 5²
H²=25-9
H=4

V=18*4=72
1 5 1