Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-28T07:55:18+01:00
Protokooperacja - populacje odnoszą wzajemne korzyści, ale mogą żyć samodzielnie

mutualizm-wzajemne oddziaływanie między populacjami różnych gatunków, obu przynoszące korzyści i niezbędne do przetrwania każdego z nich. M. jest w przyrodzie powszechny i jest jedną z najważniejszych zależności międzygatunkowych, decydujących o funkcjonowaniu i strukturze ekosystemów.

Na przykład: mikoryza, bakterioryza, związki roślin z zapylaczami, gdzie np. każdy gatunek figowca jest zapylany przez odrębny gatunek błonkówki, której larwy rozwijają się w kwiatostanach figowca.

2 3 2