1. Oblicz wartość liczbową wyrażenia :

a) x2 + x - 1 dla x= -1
b) 2(-x + 4) dla x = -10
c) 1 -y +x dla x = 2 i y = -1

2. Dla pewnych liczb x i y wartość wyrażenia x - y jest równa 1/2. Oblicz dla tych samych liczb wartości wyrażeń :
a) (x - y ) 2
b) 2/x-y
c) y-x
d) (y-x)2


Prosz o pomoc kompletnie tego nie rozumie a dostane pałe za brak pracy domowej ;//
Daje Naj ! ; ]]

1

Odpowiedzi

2014-02-17T19:21:02+01:00
1.
a) x² + x - 1 dla x = (-1)
(-1)² + (-1) - 1 = 1 -1 -1 = (-1) 
b) 2 (-x + 4) dla x = -10
 2 (10 + 4) =2 * 14 = 28
c) 1 - y +x dla x = 2 i y = (-1) 
1 + 1 + 2 = 4

2.
a) (x-y)² = 1/2² = 1/4
b) 2 : x - y = 2 ÷1/2 = 4
c) y - x = (-1/2)
d) (y - x)² = 1/4
49 4 49