Zad1
Stosunek przekątnych rombu wynosi3:4, a jego bok ma dł 20cm. Oblicz pole powierzchni tego rombu
zad.2
Zewnętrzne wymiary doniczki w kształcie prostopadłościanu są następujące: h=6cm, podstawa 6cm x 12cm.
Do pustej doniczki można wlać max.05l wody. Oblicz ile takich doniczek można ulepić, mając 1500cm3 modeliny.

Pomocy te zadania przerastają mnie

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-27T18:41:59+01:00
Zad 1

a = 20 cm
e- krótsza przekatna
f - dłuższa przekatna
e : f = 3 :4

P = ? - pole rombu

1. Obliczam przekatną f
e : f = 3 :4
e = (3/4)*f

Przekatne rombu przecinaja sie pod katem prostym
Przekatna f obliczam z trójkata prostokatnego gzie:
(1/2)e - przyprostokatna
(1/2)f - przyprostokatna
a - przeciwprostokatna

(1/2)^2 - ozn. (1/2) do potegi drugiej
[(1/2)e]^2 + [(1/2)f]^2 = a^2
[(1/2)*(3/4)]^2*f^2 + [(1/2)f]^2 = 20^2
(9/64)f^2 + (1/4)f^2 = 400
(9/64)f^2 + (16/64)f^2 = 400
(25/64)f^2 = 400
f^2 = 400*(64/25)
f^2 = 1024
f = √ 1024
f = 32 cm

2. Obliczam przekatna e
e = (3/4)*f
e = (3/4)*32
e = 24 cm

3. Obliczam pole rombu
P = (1/2)*e*f
P = (1/2)*24cm*32 cm
P = 384 cm^2

Pole rombu = 384 cm^2