Przetłumacz to na język angielski:

Uwielbiam Fools Garden. To jest zespół który śpiewa muzyke pop'ową. Zespół pochodzi z Niemiec. Na początku w 1991
roku zaspół nazywał sie Fool's Graden (z apostrofem). Ich pierwszy album był zatytułowany poprostu 'Fool's Graden'.
W 1993 roku powstala następna płyta o nazwie 'Once in a Blue Moon' oraz dwa lata później wydali płytę 'Dish of the Day' oraz najsłynniejszy utwór tego zespołu Lemon Tree. W 2003 roku zmienił się skład grupy i wtedy zmienili nazwe na Fools Garden
( bez apostrofu). W nowym składzie nagrali płytę zatytułowaną 'Ready for the Real Life'. Podczas trasy koncertowej w 2008 roku zespół nagrał płytę „Home” z czterema nowymi piosenkami. Zazwyczaj noszą normalne ubrania i kolorowe bluzki. Lubię ich , ponieważ podobają mi się ich piosenki oraz te piosenki fajnie gra się na gitarze.


bardzo, bardzo, bardzo proszę Was o pomoc ! i z góy dziękuje ! :)

2

Odpowiedzi

2010-01-27T18:50:36+01:00
I love Fools Garden. This is a band that sings music pop'ową. The team from Germany. At the beginning in 1991, was named team of Fool's Graden (the apostrophe). Their first album was simply titled 'Fool's Graden'. In 1993 was founded the next album called 'Once in a Blue Moon' and two years later they released their CD 'Dish of the Day' and the band's most famous song Lemon Tree. In 2003 the group changed and then changed its name to Fools Garden (no apostrophe). The new lineup recorded a CD entitled 'Ready for the Real Life'. During the tour in 2008, the band recorded the album "Home" with four new songs. Usually wear normal clothes and colorful blouses. I like them because I like their songs and these songs fun to play the guitar.
2010-01-27T18:51:58+01:00
I adore Fools Garden. It is a team which is singing pop music. The team comes from Germany. At the beginning in 1991 zaspół named sie Fool's Graden. Their first picture album was titled 'Fool's Graden'. In 1993 a next plate came into existence about the name 'Once in and Blue Moon' and two years later released the plate 'Dish of the Day' and the most famous work of this Lemon Tree team. In 2003 a composition of the group changed and then they renamed on Fools Garden. In new composition they recorded the titled plate 'Ready for the Real Life'. During a concert tour in 2008 the team recorded an album „ Home ” with around four new songs. Normals are usually wearing clothes and colour blouses. I like them, since I like their songs as well as these songs great are being played on the guitar.