Zapisz odpowiednie równania:

a) Za x bułek po 80 gr i dwa razy więcej rogali po 1zł zapłacono 14 zł.
b) Mały jogurt kosztuje x złotych. Duży jogurt jest o 1,50 zł droższy od małego. Za trzy duże jogurty i dwa małe zapłacono 9zł.
c)Xenę towaru w wysokości y złotych obniżono o 10%. Nowa cena po obniżce jest równa 81 zł.
d) W koszyku było 26 owoców , w tym a gruszek , trzy razy więcej jabłek i o pięć więcej śliwek niż jabłek.
e) W trzydziestoosobowej klasie jest p chłopców i o cztery dziewczynki więcej.
f) Suma kwadratu liczby x i sześcianu liczby o trzy od niej mniejszej jest równa 33.

2

Odpowiedzi

2010-01-27T18:58:57+01:00
A) x*80gr + 2x*1zł=14zł
b) 2x + 9(x+1,50zł0 = 9zł
c) y-0,1y=81zł
d) a+3a+3a+5=26
7a+5=26
e) p+p+4=30
2p+4=30
f) x²+(x-3)³=33
1 5 1
2010-01-27T19:02:08+01:00
A) x- liczba bułek
2x - liczba rogali
14-cena

x*0,80 + 2x*1 = 14

b) x - cena małego jogurtu
(x+1,50) - cena dużego jogurtu
9-cena

2x + 3(x+1,50) = 9

c) x-cena towaru przed obnizka
0,9x- cena towaru po obnizce
81-cena

0,9x = 81

d) a-l. gruszek
3a - l. jabłek
(3a + 5) - l. śliwek
26 - l .owoców

a+3a + 3a+5 = 26

e) p-l. chłopców
(p+4) - l. dziwczynek
30 - l. uczniów

p + p+4 = 30

f) x² + (x-3)³ = 33

Prosze o naj xD
2 5 2