Odpowiedzi

2010-01-27T19:04:59+01:00
METAFORA - to innaczej przenosnia, językowy środek stylistyczny, w którym obce znaczeniowo wyrazy są ze sobą składniowo zestawione, tworząc związek frazeologiczny o innym znaczeniu niż dosłowny sens wyrazów np. "od ust sobie odejmę", lub "podzielę się z wami wiadomością".

ANAFORA- powtórzenie tego samego słowa lub zwrotu na początku kolejnych segmentów wypowiedzi.

APOSTROFA- bezpośredni, patetyczny zwrot do osoby, bardzo często do bóstwa, personifikowanie idei lub przedmiotu, występujący najczęściej w przemówieniu lub uroczystym utworze poetyckim. nP W TYTUŁACH ,, cZEGO CHCESZ OD NAS PANIE"

PYTANIE RETORYCZNE- pytanie zadane nie dla uzyskania odpowiedzi, lecz w celu skłonienia odbiorcy do przemyśleń na określony temat, podkreślenia wagi problemu; ewentualnie pytanie, na które odpowiedź jest oczywista.
2 5 2
2010-01-27T19:05:45+01:00
Metafora jest to językowy środek stylistyczny. Wyrazy obce są ze sobą składniowo zestawione.Tworzy związek frazeologiczny o innym znaczeniu niż dosłowny sens wyrazów

anafora jest to powtórzenie tego samego słowa

Apostrofa jest to bezpośredni zwrot do osoby

pytanie retoryczne to pytanie nie zadane w celu odpowiedzi, ale w celu skłonienia odbiorcy do przemyśleń na jakiś temat