Odpowiedzi

2010-01-27T20:13:42+01:00
Rzecz na pozór jest skomplikowana czy naród polski jest nietolerancyjny. Chcąc spojrzeć na to szerzej i szczegółowo należy tokiem myślowym przefiltrować historię naszego narodu, a odpowiedź sama się ciska na usta. Od powstania państwa Polskiego dziedziczenie tronu nie odbywało się przez mordy jak to miało w innych państwach. W pózniejszym okresie król był wybierany przez sejm.Nasz naród nigdy nie wszczynał wojny, czyli był dobrze ustosunkowany do innych narodów za to mu chwała. Ojczyzna nasza była często dotknięta wojnami w większości długoletnimi, co było przyczyną migracji różnych narodów przez ziemie polskie w celach zasiedleńczych.
Cudzoziemcy osiedlając się w naszym kraju przywozili z sobą swoją kuturę, obyczaje i nieraz byli innego wyzwania.Na ogół polacy współżyli z nimi w zgodzie bez większych waśni, co było niespotykane gdzie indziej w Europie.
Nap.jak w okresie napoleońkim wszystkich francuzów zabito lub wypędzono z zimii hiszpańskiej. Przytoczę inny przykład z terenu naszego kraju jak w Radomsku przed drugą wojną światową Rada Gminy miasta Radomsko uchwaliła, że do pięćiu rodzin żydowskich w ciągu roku mogło sie zameldować. Miało to na celu ograniczenie zasiedlania, ale nie zabroniono. Nasz naród toleruje w swoim kraju wielowyznaniowość. Według mojej wiedzy zdecydowanie jest tolerancyjny, jest to cecha narodowa i możemy być dumni i szczycić się taką zaletą w przeciwieństwie do innych narodów. Nawet nasz Papież Jan Paweł II często podkreślał w swoich wypowiedziach do wiernych, że toleracja buduje, poszerza choryzonty myślowe i religijne i prowadzi ku lepszemu na świecie.
Bardzo dużo miejsca ten temat zajął w encyklikach papieskich.