Odpowiedzi

2009-10-04T14:45:02+02:00

Narysuj okregi i zaznaczkolejno
a) x²+y²+4x-2y-4<0 to co w środku koła ale bez obręczy

srodek (-2,1) r=3
b) x²+y²-2x+2y-2≤0 koło
srodek(1,-1) r=2
c) x²+y²-6y>0to co ponad kołem bez obreczy
srodek (0,3) r=3
d) x²+y²-4x≥0 to co ponad kolem z obrecza

(2,0)r=2