Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-27T19:11:29+01:00
E=(mv²) / 2

0,6t

1,2 = 0,6 * v² / 2
2,4 = 0,6 * v²
2,4 / 0,6 = v²
v²=0,4
v=0,2
4 2 4
2010-01-27T19:21:28+01:00
Dane:

m = o,6t = 600 kg
Ek = 1,2 kJ = 1200 J

Szukane:

v = ?

Ek = ½m*v² |:½m
v²= 1200 J : ½*600kg
v² = 1200 J : 300kg
v² = 4 m/s
v² = √4m/s = 2m/s
5 5 5