Pomoz w zadaniu a będzie najlepsze ;) ALgebra

zadanie brzmi tak:

Doprowadź wyrażenia do najprostszej postaci.

a) (a-2)^ + (3a+1)^

Kolejnie zadanie brzmi tak:

Doprowadź do najprostszej postaci wyrażenia i oblicz ich wartości dla podanych zmiennych.

a) 2a (a-4) - 3 (a+3)^ dla a= -2

LEGENDA:

^- do potęgi drugiej

3

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-27T19:19:23+01:00
1)

(a-2)²+ (3a+1)² =
= a² - 4a + 4 + 9a² + 6a + 1 =
= 10a² + 2a + 5

2)
2a (a-4) - 3 (a+3)² dla a= -2
2a (a-4) - 3 (a+3)² =
2a²-8a - 3(a²+6a+9) =
2a²-8a -3a²-6a-9 =
-a² -14a -9 =
-(-2)² -14*(-2) -9 =
-4 + 28 -9 =
28 - 13 = 15

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-27T19:21:44+01:00
A)(a-2)^ + (3a+1)^=a²-4a+4+9a²+6a+1=10a²+2a+5

a) 2a (a-4) - 3 (a+3)^ dla a= -2

2a (a-4) - 3 (a+3)^=2a²-8a-3(a²+6a+9)=2a²-8a-3a²-18a-27=-a²-(-26a)-27=-a²+26a-27


a=-2
-a²+26a-27=-(-2)²+26*(-2)-27=-4+(-52)-27=-4-52-27=-83
1 5 1
  • Użytkownik Zadane
2010-01-27T19:24:28+01:00
A) (a-2)^ + (3a+1)^

a^-4a+4+9a^+7a+1
10a^+3a+5

drugie zadanie
a) 2a (a-4) - 3 (a+3)^ dla a= -2

2a^-8a-3(a^+6a+9)
2a^-8a-3a^-18a-27
-26a-27-a^
52-27+4=29

myśle ze dobrze
^-do drugiej potęgi