Odpowiedzi

2010-01-27T19:34:22+01:00
Klęski wojenne osłabiły państwa zaborców. Na ten moment Polska czekała od dawna. Zaczęto rozbrajać stacjonujące na terenie Polski wojska austriackie i niemieckie. Zmęczeni wojną a zarazem przygnębieni przegraną żołnierze bez większego oporu oddawali broń. Zaczęto usuwać z gmachów instytucji publicznychg napisy w językach zaborców,a z entuzjazmem witano biało-czerwone flagi. Rosjanie nie stanowili już zagrożenia, gdyż rząd bolszewicki starał się przede wszystkim utrzymać władzę. 10 listopada 1918 r do Warszawy przybył Józef Piłsudski, a już dnia następnego tj 11 listopada 1918 r objął on dowództwo nad wojskiem polskim i został Tymczasowym Naczelnikiem Państwa. Polacy z zapałem przystąpili do odbudowy państwa. Organizowano nie tylko wojsko polskie, ale też urzedy i szkoły. Odbyły się pierwsze wybory do sejmu. Na pamiątkę tych wydarzeń dzień 11 listopada jest obchodzony jako Dzień Niepodległości.
1 5 1